Salomon Kauffmann (1824-1900) – przemysłowiec urodzony w Świdnicy. Jego ojcem był Meyer Kauffmann (1796-1871), który założył w Świdnicy zakład włókienniczy. Od 1839 r. Salomon pracował w firmie ojca, ale już od 1841 r. kierował filią firmy we Wrocławiu. W 1852 r. wybudował w Jedlinie Zdroju i w innych miastach śląskich zakłady włókiennicze. Był radnym miejskim i kierował Wrocławskim Związkiem Orkiestr, a w jego domu bywali wybitni kompozytorzy Brahms, Liszt i Wagner.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10