Już działa wypożyczalnia rowerów przy Informacji Turystycznej w Świdnicy.

 

rower1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin wypożyczalni rowerów

czynnej: w okresie od 1 maja do 30 września codziennie w godzinach:
10.00 - 20.00 (DOM WYCIECZKOWY)
ORAZ
10:00 - 18:00 (INFORMACJA TURYSTYCZNA)

1. Wypożyczane rowery są własnością Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35, i mogą być wypożyczane i zwracane w dwóch lokalizacjach:
I. Dom Wycieczkowy w Świdnicy przy ul. Śląskiej 37 – RECEPCJA Domu Wycieczkowego i Kempingu
II. LOT Informacja Turystyczna przy ul. Wewnętrznej 2 (wieża ratuszowa)
2. Rowery są wyposażone w linkę zabezpieczającą, oświetlenie przednie i tylne i odblaskowe.
3. Wypożyczane rowery są sprawne technicznie i w takim stanie powinny zostać zwrócone.
4. Aby wypożyczyć rower należy:
a) przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
z którego pracownik spisze dane,
b) być osobą pełnoletnią i trzeźwą,
c) podpisać oświadczenie o wypożyczeniu roweru, oznaczające akceptację warunków wypożyczalni,
d) na jeden dokument można wypożyczyć jeden rower; w przypadku rodzin z dziećmi jeden rodzic może wypożyczyć maksymalnie 4 rowery – 3 dziecka i 1 dla siebie.
5. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rowery.
6. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.
7. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie wypożyczenia roweru.
8. W przypadku pozostawienia wypożyczonego roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą za pomocą dostarczonej linki z kluczykiem.
9. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu jego wypożyczenia do czasu zwrotu.
10. W przypadku kradzieży roweru osoba wypożyczająca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję,
a następnie przedstawić zaświadczenie o kradzieży w OSiR w Świdnicy.
11. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy w kwocie do 1000 zł (słownie: jeden tysiąc), w przypadku nie uznania szkody przez ubezpieczyciela.
12. Za wady ukryte wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
13. Rowery należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym terminie lecz nie później niż do godziny 19:45 w przypadku wypożyczenia w Domu Wycieczkowym lub 17:45 w przypadku wypożyczenia w Informacji Turystycznej.
14. W przypadku niezwrócenia roweru do momentu zamknięcia wypożyczalni pracownik OSiR lub LOT zgłasza kradzież na Policji. 
15. Opłata za wypożyczenie roweru wynosi 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę lub 20 zł za cały dzień (do 10 h) i jest pobierana w momencie zwracania roweru. 
16. Zabrania się: 
a) korzystania z rowerów w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających
b) nieodpowiedniego użytkowania roweru, jazdy niezgodnej z przepisami ruchu drogowego itp.
17. W uzasadnionych przypadkach pracownik LOT lub OSIR może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
18. W razie zgubienia linki zabezpieczającej lub kluczyka, wypożyczający poniesie opłaty:
a) Za zgubienie linki: 20zł
b) Za zgubienie kluczyka: 10zł

 

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10