Spacer śladami Czerwonego Barona

Świdnica to jedno z najpiękniejszych i najstarszych miast Dolnego Śląska, oddalone o 55 km od jego stolicy – Wrocławia. To właśnie do tego miasta z Wrocławia przeprowadził się z rodzicami i rodzeństwem w 1901 roku Manfred von Richthofen, słynny as myślistwa z czasów I wojny światowej zwany później jako „Czerwony Baron”.

Świdnica była stolicą księstwa świdnicko-jaworskiego, które rządzący nim książęta z dynastii Piastów Świdnickich uczynili jednym z najpotężniejszych na Śląsku. W średniowieczu była drugim, po Wrocławiu, ośrodkiem życia gospodarczego i kulturalnego regionu, i drugim największym miastem śląskim. W jej niezwykle bogatej, wielokulturowej historii, przeplatają się dzieje Polaków, Czechów, Niemców, Francuzów, Węgrów, Austriaków, Greków, Żydów i Rosjan.

Jako jedno z najstarszych dolnośląskich miast Świdnica może pochwalić się cennymi zabytkami – wśród których najważniejszym jest ewangelicki Kościół Pokoju wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO. Duże znaczenie i walory kulturowo - turystyczne mają także: katedra świdnicka z najwyższą na Śląsku wieżą, rynek z wspaniałymi, niezwykle bogato zdobionymi elewacjami mieszczańskich kamienic, blokiem śródrynkowym, wieżą ratuszową, rzeźbami i barokowymi fontannami, odrestaurowany dworzec, pozostałości Twierdzy Świdnickiej, dawnych średniowiecznych fortyfikacji obronnych czy zabytków techniki.

Świdnica jest też jednym z niewielu miejsc na świecie, w którym istnieje najwięcej materialnych śladów dotyczących „Czerwonego Barona”, słynnego na całym świecie asa lotnictwa myśliwskiego z czasów I wojny światowej. To właśnie tutaj mieści się jego rodzinny dom, kamień upamiętniający jego śmierć, miejsce, w którym pochowany jest jego ojciec i brat Lothar, byłe gimnazjum, do którego uczęszczał, a od niedawna także trasa turystyczna poświęcona  tej  postaci,  której  jednym  z  punktów  jest  wybudowana  w  ramach  projektu „Odlotowe miasta – Świdnica i Trutnov” replika samolotu Fokker Dr 1. Poniżej przedstawiamy miejsca oraz obiekty, które można zobaczyć spacerując trasą "Śladami Czerwonego Barona". Znajdą tutaj Państwo także inne obiekty znajdujące się w bliskości trasy, które warto zobaczyć.

1.    Dworzec kolejowy, na którym Czerwony Baron bywał kilkunastokrotnie. Tu go witano gdy przyjeżdżał z frontu.

Budynek dworca PKP ujęcia dzienne od frontu Budynek dworca PKP ujęcia dzienne od strony peronów
Budynek Dworca PKP ujęcie nocne od frontu Budynek dworca PKP ujęcie nocne od strony peronów


2.    Dawny cmentarz garnizonowy w Parku Młodzieżowym (2 pomniki upamiętniające ofiary I wojny światowej oraz osoby spoczywające na tym nieistniejącym już cmentarzu, który zrównano z ziemią - m.in. ojca Manfeda von Richtofena i jego brata Lothara.

Pomnik w Parku Młodzieżowym ujęcie 1   Pomnik w Parku Młodzieżowym ujęcie 2


3.    Pozostałości po garnizonie Świdnica i tzw. Infanterie Kaserne. „Czerwony Baron” oraz jego ojciec i bracia związani z wojskiem doskonale je znali i często na ich terenie bywali.

 Koszary czerwone


4.    Okolice placu Grunwaldzkiego z przyległymi ulicami Wałbrzyską, Żeromskiego i al. Niepodległości.

Budynek poczty  Budynek przy ul. Żeromskiego 11 13 


5.    Dawny Brauerei Braucommune obecnie Klub Bolko.

 Klub Bolko


6.    Gmach Sądu i więzienia pruskiego - zabytkowy kompleks penitencjarny wzorowany był na pruskim więzieniu „Moabit”.

Budynek Sądu Rejonowego w Świdnicy  Areszt Śledczy ówczesne pruskie więzienie


7.    Wieża ciśnień, która powstała w latach 1876-77 i była modernizowana, gdy Richthofenowie zamieszkali w Świdnicy.

 Wieża ciśnień ujęcie od strony al. Niepodległości


8.    Dawny Reichsbank i Ogród Różany - uroczy zakątek i ciekawy budynek banku. Richthofena najprawdopodobniej w nich bywał.

Ogród różany ujęcia Reischbanku ujęcie 1 Ogród różany ujęcia Reischbanku ujęcie 2 


9.    Park Centralny - reprezentacyjny park utworzony na reliktach Twierdzy Świdnickiej, miejsce niedzielnych rodzinnych spacerów i spotkań, w których Czerwony Baron uczestniczył jako dziecko.

 Park Centralny


10.    Kamienica pod Bykami - miejsce, w którym za życia Manfreda działała jedna z nielicznych aptek w mieście. Pilot zaopatrywał się w niej podczas urlopów zdrowotnych, jakie spędzał w Świdnicy.

 Dom pod Bykami


11.    Katedra Świdnicka - obiekt dość dobrze rozpoznawalny przez Richthofena i kojarzony jako symbol Świdnicy ze względu na majestatyczną bryłę górującą nad miastem i najwyższą na Śląsku wieżę.

 Katedra


12.    Rynek z wieżą ratuszową. Zabytkowy Rynek, na którym bywał Czerwony Baron. W wieży ratuszowej wystawę dotycząca słynnego pilota.

Rynek pierzeja południowa ujęcie dzienne  Rynek pierzeja południowa ujęcie nocne   Rynek pierzeja północna ujęcie dzienne ok
 Rynek pierzeja północna ujęcie nocne  Rynek pierzeja zachodnia ujęcia dzienne ok  Rynek pierzeja zachodnia ujęcia nocne 3
 Rynek pierzeja zachodnia ujęcia nocne ok  Rynek pierzeja zachodnia ujęcie dzienne  Wieża Ratuszowa ujęcie dzienne od strony ul. Grodzkiej ok
 Wieża Ratuszowa ujęcie nocne od strony ul. Grodzkiej  Wieża ratuszowa ujęcie nocne od strony ul. Kotlarskiej  Wieża ratuszowa ujęcie dzienne od strony ul. Kotlarskiej


13.    Budynek byłego gimnazjum ewangelickiego, do którego uczęszczał Manfred von Richthofen.

Budynek dawnego gimnazjum ewnagelickiego


14.    Kościół Pokoju (obecnie obiekt na liście światowego dziedzictwa UNESCO). Manfred von Richthofen jako ewangelik uczestniczył w odbywających się tu nabożeństwach, a ulicą Kościelną dochodził do Kościoła Pokoju.

Kościól Pokoju ul. Kościelna


15.    Dawne pruskie koszary tzw. białe (Artilerie Kaserne i Barbara Kaserne), w których Richthofen bywał oraz pozostałości twierdzy świdnickiej na których urządzono w drugiej połowie XIX wieku miejskie parki.

Zabudowania pokoszarowe tzw. białe koszary budynek byłego szpitala  Zabudowania pokoszarowe tzw. białe koszary budynek byłej kaplicy  Zabudowania pokoszarowe tzw. białe koszary budynek Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor dawa wartownia 
 Zabudowania pokoszarowe tzw. białe koszary budynek ZUS wchodzący w skład byłego kompleksu koszarowego  Zabudowanie pokoszarowe tzaw. białe koszary budynek byłego szpitala odział zakaźny Elim  Zabudowania pokoszarowe tzw. białe koszary budynek SP ówczesny budynek koszarowy altyrerii polowej
Pozostałości Twierdzy Świdnickiej w Parku Saperów Pozostałości Twierdzy Świdnickiej w Parku Młodzieżowym Pozostałości Twierdzy Świdnickiej w Parku Ułanów
Zabudowania pokoszarowe tzw. białe koszary budynek mieszkalny dawny areszt garnizonowy Flesza Nowomłyńska  


16.    Park Sikorskiego - pozostałości mauzoleum upamiętniającego Czerwonego Barona z 1928 r. oraz miejsce, w pobliżu którego lądował oraz pozostałości twierdzy świdnickiej.

Pozostałości mauzoleum upamietniającego Czerwonego Barona ujęcie dzienne 1 Pozostałości mauzoleum upamietniającego Czerwonego Barona ujęcie dzienne 2  Pozostałości Twierdzy Świdnickiej w Parku Sikorskiego okolice byłego amfiteatru
Skwer przy Parku Sikorskiego Słupki graniczne w Parku Sikorskiego ujęcie 1 ok Słupki graniczne w Parku Sikorskiego ujęcie 2 ok


17.    Replika samolotu Fokker DR 1, na którym latał Czerwony Baron.

Replika samolotu 


18.    Dąb zasadzony przez Czerwonego Barona, obecnie na terenie prywatnej posesji przy ul. Sikorskiego

Dąb zasadzony przez Czerwonego Barona wejście od Parku Sikorskiego


19.    Rodzinna willa Richthofenów przy ul. Sikorskiego 19. W jej ogrodzie można zobaczyć kamień upamiętniający śmierć Czerwonego Barona z 1918 roku oraz współczesna tablica informująca iż w tym domu mieszkał słynny pilot.

Rodzinny dom Czerwonego Barona ujęcie 1  Rodzinny dom Czerwonego Barona ujęcie 2.ok   Tablica pamiątkowa poświęcona Czerwonemu Baronowi
Zdjęcie detali znajdującycj sie na domu Czerwonego Barona ujęcie 1 Zdjęcie detali znajdującycj sie na domu Czerwonego Barona ujęcie 2 kamień upamiętniający Czaerwoneg Barona

20. Tereny zielone nad obecnym Zalewem Witoszówka, nad którymi w drodze do domu przelatywał Czerwony Baron.

Tereny zielone nad Zalewem Witoszówka

21. Dawny zakład H. Aron Elektrizitätszähler-Fabrik, GmbH będący filią berlińskiego koncernu elektrycznego obok którego mógł przechodzić Manfred von Richthofen w drodze do dawnych koszar.

Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL

 

22. Skwer Lecha Kaczyńskiego na którym w czasach kiedy żył Manfred von Richthofen znajdował się pomnik marszałka von Moltkego, a obecny kościół Zielonoświątkowy pełnił funkję kościoła garnizonowego.

Skwer Lecha Kaczyńskiego

Trasę „Świdnica śladami Czerwonego  Barona” wykonano  w  ramach projektu „Odlotowe miasta -  Świdnica  i Trutnov" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V - A Republika Czeska -Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001435.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10