Ruszają kolejne zapisy na zajęcia dla seniorów

  • Drukuj

 Zajęcia podzielone są na 2 działy tematyczne:

- Integracyjno - komunikacyjne: integracja poprzez kreatywne gry i zabawy. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 15:00-17:00 lub 17:00-19:00

- Taniec użytkowy: poznanie kroków tańców towarzyskich (cza cza, salsa i różnych układów tanecznych). Zajęcia odbywać się będą w środy w godzinach 15:30-16:30 lub 17:00-18:00

Zajęcia będą odbywać się w dwóch lokalizacjach w Świdnicy, w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33, oraz w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw mieszczącym się w Rynku 39.

Zapisy do poszczególnych grup prowadzić będzie Regionalna Informacja Turystyczna i Kulturalna w Świdnicy, Rynek 39-40, w godzinach od 10.00 do 18.00. W dniach 18.08 - 23.08 zapisywać się mogą tylko seniorzy wraz z dziećmi nad którymi będą sprawować opiekę. W przypadku wolnych miejsc, w kolejnych dniach będą prowadzone zapisy samych seniorów, chcących wziąć udział w warsztatach. Zapisywać się można osobiście lub telefonicznie (nr tel. 74 852 02 90).

Niezbędne dane do zapisów: imię i nazwisko, adres zameldowania, rok urodzenia, nr telefonu.

Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy muszą posiadać środki ochrony osobistej – maseczkę.
Zaleca się nie branie udziału w zajęciach osób, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-Cov-2, objętej kwarantanną, a także osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A
Republika Czeska – Polska.

Logo cz pl eu barevne PEŁNE