Rajd Książęcy - Śnieżne Stawki

 

Mocne uderzenie na początek sezonu - jedziemy do Jagniątkowa skąd wyruszymy na szlak prowadzący przez schronisko "Pod Łabskim Szczytem" nad Śnieżne Stawki. Do przejścia łącznie ponad 14 km po górach, więc prosimy o rozsądne oszacowanie swoich możliwości.  Szczegóły poniżej:

 

Termin: Sobota, 26 czerwca 2021

Koszt: 49 PLN

Zapewniamy: przejazd autokarem, ubezpieczenie grupowe, bilety wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego, opiekę profesjonalnego przewodnika sudeckiego

Zapisy: Informacja Turystyczna, tel: 74 852 02 90, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Limit miejsc: 50 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń

Program*:

8:00 wyjazd ze Świdnicy (zbiórka na pl. św. Małgorzaty, pod "Ekonomikiem")

9:30-10:00 - Przyjazd do Jagniątkowa i przygotowanie do wędrówki

10:00-18:00 - wędrówka górska (Jagniątów -> Pod Łabskim Szczytem -> Śnieżne Stawki -> Jagniątków)

18:00 - wyjazd do Świdnicy (przyjazd około 19:30)

*Program ma charakter poglądowy, poszczególne punkty mogą ulec zmianom.

Wycieczka ma charakter górski. Do przejścia łącznie około 14 kilometrów. Należy zabrać odpowiednie obuwie oraz odzież dostosowaną do zmiennych warunków pogodowych.

Seniorów oraz rodziny z małymi dziećmi prosimy o racjonalne oszacowanie swoich sił i możliwości.

 

 

REGULAMIN RAJDÓW KSIĄŻĘCYCH

 1. Osoby zapisujące się na Rajd, akceptują postanowienia niniejszego regulaminu i potwierdzają zaznajomienie się z nim.
 2. Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w rajdzie, muszą wpłacić koszty wyjazdu w wyznaczonym terminie. Osoby rezygnujące z wyjazdu muszą zgłosić ten fakt nie później niż 5 dni kalendarzowych przed datą wycieczki. W przeciwnym razie organizator nie gwarantuje zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Uczestnicy rajdu zobowiązują się do posiadania maseczek ochronnych i stosowania się do obowiązujących na terenie kraju wytycznych sanitarnych.
 4. Uczestnik rajdu oświadcza, iż zgodnie z wiedzą własną nie jest osobą zarażoną chorobą zakaźną i nie jest objęty kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.
 5. Każdy uczestnik Rajdu Książęcego zobowiązuje się zabrać ze sobą na czas wyjazdu dowód osobisty lub paszport. Osoby niepełnoletnie podbitą legitymację bądź inny dokument tożsamości.
 6. Lokalna Organizacja Turystyczna, zastrzega sobie prawo do nie zabrania uczestnika na rajd w momencie kiedy uczestnik będzie pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
 7. W trakcie trwania Rajdu Książęcego zabrania się uczestnikom spożywania wszelakich napojów alkoholowych.
 8. Lokalna Organizacja Turystyczna, nie odpowiada finansowo za zniszczone mienie uczestników, ani też za ewentualną kradzież sprzętów, gotówki itp.
 9. Osoby które nie ukończyły 18 lat, nie mogą brać samodzielnego udziału w rajdzie, dopuszczalny jest udział osoby poniżej 18 roku życia, jedyne w obecności rodzica bądź opiekuna prawnego.
 10. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez organizatora i pilota wycieczki.
 11. Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy, bez zgody kierownika wycieczki, bądź przewodnika. W momencie gdy uczestnik oddali się od grupy organizatorzy oraz osoby pomagające w organizacji rajdu nie odpowiadają za ewentualny wypadek uczestnika.
  1. w czasie dojazdów do miejsc zwiedzanych,
  2. w trakcie przejść po szlakach turystycznych, nie należy oddalać się od grupy wycieczkowej,
  3. w czasie zwiedzania obiektów, należy przestrzegać wszelkich regulaminów danych obiektów,
  4. w czasie zwiedzania obiektów z przewodnikiem, należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich poleceń przewodnika.
 1. Wszyscy uczestnicy Rajdu Książęcego zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zasad       oraz przepisów bhp w czasie trwania rajdu:
 1. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie rajdu, należy natychmiast informować organizatora rajdu, bądź przewodnika.
 2. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych, należy natychmiast zawiadomić organizatora rajdu, bądź przewodnika.
 3. W przypadku złych warunków pogodowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności, organizator zastrzega sobie prawo do częściowej zmiany programu wycieczki w trakcie jej trwania.

 

rajd2

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10