VIII Bieg na Wieżę Ratuszową

Jak co rok zapraszamy do świdnickiego rynku, gdzie odbędzie się kolejna, ósma już edycja Biegu na Wieżę Ratuszową.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, zapisy uczestników rozpoczną się o godzinie 10:00 w dniu biegu w Rynku - warto się pośpieszyć bowiem dla 100 pierwszych zapisanych osób na mecie będzie czekał pamiątkowy medal. Limit miejsc wynosi 200 osób.

Bieg rozpocznie się o godzinie 12:00.

Dla zwyciezców i dla ewentualnych rekordzistów czekać będą nagrody ufundowane przez Księstwo Świdnicko-Jaworskie oraz Urząd Miejski w Świdnicy. Partnerami biegu są: Urząd Miejski w Świdnicy, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy oraz Hermes Świdnica, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.

Regulamin biegu

bieg2021web

 

Regulamin VIII Świdnickiego Biegu na Wieżę Ratuszową

I CHARAKTER, CEL i IDEA BIEGU:
1. Udział w imprezie jest bezpłatny.
2 Celem imprezy jest popularyzacja i upowszechnienie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu oraz wypoczynku.
3. Wyłonienie najlepszych biegaczy po schodach wieży ratuszowej.

II ORGANIZATORZY:
1. Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko – Jaworskie;”

III TERMIN, MIEJSCE BIEGU:
1. Bieg odbędzie się 25.09.2021 r.
2. Bieg na czas, zawodnicy pokonają 1 pętlę wokół świdnickiego rynku, a następnie wbiegną na Świdnicką Wieżę Ratuszową pokonując 222 schody.
3. Start zawodników co pół minuty.
4. Start biegu o godz. 12.00. Planowane zakończenie imprezy około godz. 14.00

IV ZGŁOSZENIA:
Zapisy w dniu zawodów w godz. 10.00 – 11.30
Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy, w którym znajdować będzie się nr startowy .
Biuro zawodów mieścić się będzie w świdnickim Rynku obok punktu dawnej Informacji Turystycznej.
Udział w imprezie jest bezpłatny.
Maksymalna liczba osób mogących wziąć udział w biegu – 200
Pierwszych 100 zapisanych osób otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

V PROGRAM IMPREZY:
•10:00 – 11.30 – zapisy w Biurze Zawodów;
•12:00 – 13.30 - start biegu;
•13.30 – 14.00 - zakończenie biegu, dekoracja;

VI KLASYFIKACJE:
1. Prowadzona będzie klasyfikacja :
- generalna mężczyzn,
- generalna kobiet,
2. Zawodnicy startują pojedynczo na sygnał dźwiękowy i gest sędziego startowego.
3. Powroty od mety w dół, ze względów bezpieczeństwa będą omówione szczegółowo bezpośrednio przed startem na odprawie technicznej.
4. Pierwszych 100 zapisanych osób otrzyma na mecie pamiątkowy medal. Medale wręczane będą „do ręki” zapakowane w foliowy woreczek.Zawodnicy z miejsc 1-3 w obydwu kategoriach otrzymaja nagrody rzeczowe. Za pobicie rekorów trasy organizator przewidział również nagrody rzeczowe.

VII UCZESTNICTWO
Uczestnicy posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisali formularz (dostępny w biurze zawodów, obok Informacji Turystycznej) o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
Spełniają wymogi niniejszego regulaminu.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Podczas zapisów zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamości wiek.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy umieszczony na piersi.
Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika.
W biegu głównym udział wziąć osoby , które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie podczas zapisów okazać będą musiały zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.


VIII WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
Bieg odbędzie się z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych. Zawodnicy na starcie zobowiązani będą do zachowania półtorametrowego dystansu pomiędzy sobą. Na starcie i podczas jazdy windą po biegu. obowiązkowe będzie zasłanianie ust i nosa. W windzie podczas jazdy przebywać będzie mogło maksymalnie 4 osoby.

 

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10