Zapraszamy na kolejną edycję konkursu fotograficznego

 KONKURS FOTOGRAFICZNY „WALORY TURYSTYCZNE, HISTORYCZNE I PRZYRODNICZE SWIDNICY ORAZ POWIATU ŚWIDNICKIEGO”

  Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko – Jaworskie” zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Walory turystyczne, historyczne i przyrodnicze Świdnicy oraz powiatu świdnickiego”. Tegoroczna edycja konkursu na najlepsze fotografie przedstawiające piękno ziemi świdnickiej rozpocznie się 25 listopada, a ostatnim dniem na dostarczenie wykonanych prac będzie czwartek 16 grudnia. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie uczniowie świdnickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wydrukowane prace o wymiarach A-4, w formacie poziomym, należy składać wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica, od wtorku do piątku, w godz.: 10:00 – 16:00, w soboty i niedziele w godz. 11:00 – 17:00 lub w Wieży Ratuszowej, od wtorku do niedzieli, w godzinach: 10:00 – 18:00.

  Celem konkursu jest przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania młodzieży walorami turystyczno – krajoznawczymi oraz historycznymi powiatu świdnickiego, a także rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej naszej „małej Ojczyzny”.

Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie, która odbędzie się wewnątrz Wieży Ratuszowej w styczniu przyszłego roku.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin strona 1

Regulamin strona 2

 

ZAPROSZENIE 3

 

 

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10