Zapisy na Rajd Książęcy - Błędne Skały - Czermna - Kudowa

 • Print

Majowy Rajd Książęcy tym razem w Górach Stołowych – przejdziemy jednym z najbardziej malowniczych szlaków turystycznych – Błędne Skały, następnie udamy się w piszą wędrówkę w kierunku Kudowy-Zdroju, a po drodze zwiedzimy Kaplicę Czaszek w Czermnej - jedyny tego typu obiekt w Polsce i tylko jeden z trzech w całej Europie.

Wyjazd w sobotę 28 maja

Koszt wyjazdu to 60 zł

Zapisy od 30 kwietnia osobiście w Informacji Turystycznej, telefonicznie: 74 8520290 lub e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zapewniamy: przejazd autokarem, ubezpieczenie grupowe, bilety wstępu do Parku Narodowego Gór Stołowych, opiekę profesjonalnego przewodnika sudeckiego

Zapisy: Informacja Turystyczna, tel: 74 852 02 90, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Limit miejsc: 50 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń

Program*:

07:45 - Zbiórka i wyjazd z pl. Św. Małgorzaty w Świdnicy

10:00 - Przyjazd na Błędne Skały

13:00 - Wędrówka przez Błędne Skały, Czermną do Kudowy-Zdroju

14:00 – Kaplica Czaszek w Czermnej (wstęp dla chętnych - dodatkowo płatny - bilet normalny 10 zł, ulgowy 5 zł)

16:00 – Zwiedzanie Kudowy-Zdroju

17:00 – Czas wolny

19:00 – Przyjazd do Świdnicy

*Program ma charakter poglądowy, poszczególne punkty mogą ulec zmianom.

 

DO PRZEJŚCIA BĘDZIE KILKANAŚCIE KILOMETRÓW W TERENIE GÓRSKIM, PROSIMY O ROZSĄDNE OSZACOWANIE SWOICH MOŻLIWOŚCI ORAZ ZABRANIE CIEPŁEJ ODZIEŻY I OBUWIA DOSTOSOWANEGO DO GÓRSKICH WĘDRÓWEK.

 

bledne skaly

 

REGULAMIN RAJDÓW KSIĄŻĘCYCH

 1. Osoby zapisujące się na Rajd, akceptują postanowienia niniejszego regulaminu i potwierdzają zaznajomienie się z nim.
 2. Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w rajdzie, muszą wpłacić koszty wyjazdu w wyznaczonym terminie. Osoby rezygnujące z wyjazdu muszą zgłosić ten fakt nie później niż 5 dni kalendarzowych przed datą wycieczki. W przeciwnym razie organizator nie gwarantuje zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Uczestnicy rajdu zobowiązują się do posiadania maseczek ochronnych i stosowania się do obowiązujących na terenie kraju wytycznych sanitarnych.
 4. Uczestnik rajdu oświadcza, iż zgodnie z wiedzą własną nie jest osobą zarażoną chorobą zakaźną i nie jest objęty kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.
 5. Każdy uczestnik Rajdu Książęcego zobowiązuje się zabrać ze sobą na czas wyjazdu dowód osobisty lub paszport. Osoby niepełnoletnie podbitą legitymację bądź inny dokument tożsamości.
 6. Lokalna Organizacja Turystyczna, zastrzega sobie prawo do nie zabrania uczestnika na rajd w momencie kiedy uczestnik będzie pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
 7. W trakcie trwania Rajdu Książęcego zabrania się uczestnikom spożywania wszelakich napojów alkoholowych.
 8. Lokalna Organizacja Turystyczna, nie odpowiada finansowo za zniszczone mienie uczestników, ani też za ewentualną kradzież sprzętów, gotówki itp.
 9. Osoby które nie ukończyły 18 lat, nie mogą brać samodzielnego udziału w rajdzie, dopuszczalny jest udział osoby poniżej 18 roku życia, jedyne w obecności rodzica bądź opiekuna prawnego.
 10. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez organizatora i pilota wycieczki.
 11. Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy, bez zgody kierownika wycieczki, bądź przewodnika. W momencie gdy uczestnik oddali się od grupy organizatorzy oraz osoby pomagające w organizacji rajdu nie odpowiadają za ewentualny wypadek uczestnika.
  1. w czasie dojazdów do miejsc zwiedzanych,
  2. w trakcie przejść po szlakach turystycznych, nie należy oddalać się od grupy wycieczkowej,
  3. w czasie zwiedzania obiektów, należy przestrzegać wszelkich regulaminów danych obiektów,
  4. w czasie zwiedzania obiektów z przewodnikiem, należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich poleceń przewodnika.
 1. Wszyscy uczestnicy Rajdu Książęcego zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zasad       oraz przepisów bhp w czasie trwania rajdu:
 1. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie rajdu, należy natychmiast informować organizatora rajdu, bądź przewodnika.
 2. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych, należy natychmiast zawiadomić organizatora rajdu, bądź przewodnika.
 3. W przypadku złych warunków pogodowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności, organizator zastrzega sobie prawo do częściowej zmiany programu wycieczki w trakcie jej trwania.