Rajd Książęcy - Dolina Bobru

 • Print

Na 25 czerwca Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” zaplanowała swój kolejny wyjazd, tym razem za cel biorąc malowniczą Dolinę Bobru. Wycieczka rozpocznie się od wizyty w Siedlęcinie, gdzie uczestnicy odwiedzą największą i najlepiej zachowaną średniowieczną wieżę mieszkalną. Po wizycie w Wieży Książęcej udamy się w pieszą wędrówkę po Dolinie Bobru, gdzie uczestnicy będą mieli okazję odkryć prawdziwą „Perłę Zachodu” oraz podziwiać niezwykłe walory turystyczne tego mało popularnego regionu. Trasa wiedzie głównie po płaskim terenie i nie jest wymagająca, do przejścia będzie mniej niż 10 kilometrów, więc każdy powinien dać radę, mimo to prosimy o rozsądne oszacowanie swoich możliwości i spakowanie ciepłych ubrań. Wycieczka zakończy się w Jeleniej Górze, skąd po krótkim zwiedzaniu i odpoczynku uczestnicy wyruszą w drogę powrotną do Świdnicy.

Zapisy ruszają w sobotę 4 czerwca, a prowadzić je będzie jak zawsze Informacja Turystyczna w Świdnicy. Koszt wycieczki to 50 zł od osoby.

Program*:

08:00 – Zbiórka i wyjazd z pl. Św. Małgorzaty w Świdnicy

10:30 – przyjazd do Siedlęcina, zwiedzanie Wieży Książęcej

12:00 – piesza wędrówka Doliną Bobru

15:00 – zwiedzanie Jeleniej Góry

16:00 – czas wolny

18:00 – Przyjazd do Świdnicy

*Program ma charakter poglądowy, poszczególne punkty mogą ulec zmianom.

 

siedlecin

 

REGULAMIN RAJDÓW KSIĄŻĘCYCH

 1. Osoby zapisujące się na Rajd, akceptują postanowienia niniejszego regulaminu i potwierdzają zaznajomienie się z nim.
 2. Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w rajdzie, muszą wpłacić koszty wyjazdu w wyznaczonym terminie. Osoby rezygnujące z wyjazdu muszą zgłosić ten fakt nie później niż 5 dni kalendarzowych przed datą wycieczki. W przeciwnym razie organizator nie gwarantuje zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Uczestnicy rajdu zobowiązują się do posiadania maseczek ochronnych i stosowania się do obowiązujących na terenie kraju wytycznych sanitarnych.
 4. Uczestnik rajdu oświadcza, iż zgodnie z wiedzą własną nie jest osobą zarażoną chorobą zakaźną i nie jest objęty kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.
 5. Każdy uczestnik Rajdu Książęcego zobowiązuje się zabrać ze sobą na czas wyjazdu dowód osobisty lub paszport. Osoby niepełnoletnie podbitą legitymację bądź inny dokument tożsamości.
 6. Lokalna Organizacja Turystyczna, zastrzega sobie prawo do nie zabrania uczestnika na rajd w momencie kiedy uczestnik będzie pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
 7. W trakcie trwania Rajdu Książęcego zabrania się uczestnikom spożywania wszelakich napojów alkoholowych.
 8. Lokalna Organizacja Turystyczna, nie odpowiada finansowo za zniszczone mienie uczestników, ani też za ewentualną kradzież sprzętów, gotówki itp.
 9. Osoby które nie ukończyły 18 lat, nie mogą brać samodzielnego udziału w rajdzie, dopuszczalny jest udział osoby poniżej 18 roku życia, jedyne w obecności rodzica bądź opiekuna prawnego.
 10. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez organizatora i pilota wycieczki.
 11. Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy, bez zgody kierownika wycieczki, bądź przewodnika. W momencie gdy uczestnik oddali się od grupy organizatorzy oraz osoby pomagające w organizacji rajdu nie odpowiadają za ewentualny wypadek uczestnika.
  1. w czasie dojazdów do miejsc zwiedzanych,
  2. w trakcie przejść po szlakach turystycznych, nie należy oddalać się od grupy wycieczkowej,
  3. w czasie zwiedzania obiektów, należy przestrzegać wszelkich regulaminów danych obiektów,
  4. w czasie zwiedzania obiektów z przewodnikiem, należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich poleceń przewodnika.
 1. Wszyscy uczestnicy Rajdu Książęcego zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zasad       oraz przepisów bhp w czasie trwania rajdu:
 1. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie rajdu, należy natychmiast informować organizatora rajdu, bądź przewodnika.
 2. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych, należy natychmiast zawiadomić organizatora rajdu, bądź przewodnika.
 3. W przypadku złych warunków pogodowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności, organizator zastrzega sobie prawo do częściowej zmiany programu wycieczki w trakcie jej trwania.