Rajd Książęcy - Kowary i Przełęcz Okraj

 30 lipca Lokalna Organizacja Turystyczna zaplanowała wyjazd o charakterze krajoznawczo-trekingowym. Wycieczka rozpocznie się od zwiedzania Kopalni Podgórze, która była największą kopalnią uranu na terenie Kowar oraz drugą co do wielkości wydobycia kopalnią na terenie Polski. Wyrobiska kopalni powstały w latach 50-tych XX wieku, natomiast eksploatacja trwała aż do 1958 roku. Po wizycie w kopalni udamy się na trekking na Przełęcz Okraj - przed przystapieniem Polski do Strefy Schengen było tu najwyżej położone drogowe przejście graniczne Polski. Obecnie miejsce startowe wielu szlaków w Karkonosze. Znajdują się tu także schroniska górskie po obu stronach granic. Po odpoczynku wrócimy z powrotem do Kowar a z tamtąd do Świdnicy. 

Zapisy rozpoczną się 2 lipca - w sobotę. Koszt wycieczki - 70 zł. Liczba miejsc ograniczona

Program*:

07:30 – Zbiórka i wyjazd z pl. Św. Małgorzaty w Świdnicy

09:30 – Przyjazd do Kowar, zwiedzanie Kopalni Podgórze

11:00 – Wędrówka na Przełęcz Okraj

13:30 – Pobyt na Przełęczy Okraj, zejście do Kowar

18:00 – Przyjazd do Świdnicy

*Program ma charakter poglądowy, poszczególne punkty mogą ulec zmianom.

TRASA ŚREDNIO- TRUDNA. DO PRZEJŚCIA BĘDZIE OKOŁO 10 KILOMETRÓW, PROSIMY O ROZSĄDNE OSZACOWANIE SWOICH MOŻLIWOŚCI ORAZ ZABRANIE CIEPŁEJ ODZIEŻY I OBUWIA DOSTOSOWANEGO DO GÓRSKICH WĘDRÓWEK.

 

kopalnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN RAJDÓW KSIĄŻĘCYCH

 1. Osoby zapisujące się na Rajd, akceptują postanowienia niniejszego regulaminu i potwierdzają zaznajomienie się z nim.
 2. Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w rajdzie, muszą wpłacić koszty wyjazdu w wyznaczonym terminie. Osoby rezygnujące z wyjazdu muszą zgłosić ten fakt nie później niż 5 dni kalendarzowych przed datą wycieczki. W przeciwnym razie organizator nie gwarantuje zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Uczestnicy rajdu zobowiązują się do posiadania maseczek ochronnych i stosowania się do obowiązujących na terenie kraju wytycznych sanitarnych.
 4. Uczestnik rajdu oświadcza, iż zgodnie z wiedzą własną nie jest osobą zarażoną chorobą zakaźną i nie jest objęty kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.
 5. Każdy uczestnik Rajdu Książęcego zobowiązuje się zabrać ze sobą na czas wyjazdu dowód osobisty lub paszport. Osoby niepełnoletnie podbitą legitymację bądź inny dokument tożsamości.
 6. Lokalna Organizacja Turystyczna, zastrzega sobie prawo do nie zabrania uczestnika na rajd w momencie kiedy uczestnik będzie pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
 7. W trakcie trwania Rajdu Książęcego zabrania się uczestnikom spożywania wszelakich napojów alkoholowych.
 8. Lokalna Organizacja Turystyczna, nie odpowiada finansowo za zniszczone mienie uczestników, ani też za ewentualną kradzież sprzętów, gotówki itp.
 9. Osoby które nie ukończyły 18 lat, nie mogą brać samodzielnego udziału w rajdzie, dopuszczalny jest udział osoby poniżej 18 roku życia, jedyne w obecności rodzica bądź opiekuna prawnego.
 10. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez organizatora i pilota wycieczki.
 11. Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy, bez zgody kierownika wycieczki, bądź przewodnika. W momencie gdy uczestnik oddali się od grupy organizatorzy oraz osoby pomagające w organizacji rajdu nie odpowiadają za ewentualny wypadek uczestnika.
  1. w czasie dojazdów do miejsc zwiedzanych,
  2. w trakcie przejść po szlakach turystycznych, nie należy oddalać się od grupy wycieczkowej,
  3. w czasie zwiedzania obiektów, należy przestrzegać wszelkich regulaminów danych obiektów,
  4. w czasie zwiedzania obiektów z przewodnikiem, należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich poleceń przewodnika.
 1. Wszyscy uczestnicy Rajdu Książęcego zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zasad       oraz przepisów bhp w czasie trwania rajdu:
 1. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie rajdu, należy natychmiast informować organizatora rajdu, bądź przewodnika.
 2. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych, należy natychmiast zawiadomić organizatora rajdu, bądź przewodnika.
 3. W przypadku złych warunków pogodowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności, organizator zastrzega sobie prawo do częściowej zmiany programu wycieczki w trakcie jej trwania.

Źródło zdjęcia: polskieszlaki.pl

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10