Rajd Rowerowy - Wzgórza Kiełczyńskie

Drugi w tym sezonie Rajd Rowerowy poprowadzi nas wokół Wzgórz Kiełczyńskich, a zaczniemy go tradycyjnie pod Domem Wycieczkowym Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej. Następnie ruszymy w kierunku Gogołowa, Jędrzejowic, Mościska i w drogę powrotną do Świdnicy przez Krzyżową i Jakubów. Rajd kończymy tradyjnie ogniskiem na terenie świdnickiego OSiRu. Szczegóły trasy:

https://en.mapy.cz/s/mofuzudoga

Do przejechania będzie około 40 kilometrów, trasa ma umiarkowany poziom trudności.

 

Termin: niedziela, 31 LIPCA 2022
Koszt: 
10 zł/os.
Zapewniamy:
 ubezpieczenie grupowe NNW, opiekę przewodnika, kamizelki odblaskowe na czas trwania Rajdu, ciepły poczęstunek – ognisko z kiełbaskami oraz wodę. 
Zapisy: Informacja Turystyczna, tel: 74 852 02 90, 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Limit miejsc: 40 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń
Limit wiekowy: od 13 roku życia
Łączny dystans: około 40 kilometrów
Stopień trudności: umiarkowany

Plan wyjazdu:
8:45 – zbiórka pod Domem Wycieczkowym OSIR, ul. Śląska 35
9:00 – wyjazd na trasę
Trasa: Świdnica OSIR -> Gogołów -> Jedrzejowice -> Książnica -> Mościsko -> Krzyżowa-> Jakubów -> powrót do Świdnicy około 13:00

Na zakończenie Rajdu ognisko z kiełbaskami na terenie OSIR w Świdnicy.

*Program ma charakter poglądowy, poszczególne punkty mogą ulec zmianom.

 

Regulamin Rajdu Rowerowego

 1. Osoby zapisujące się na Rajd, akceptują postanowienia niniejszego regulaminu i potwierdzają zaznajomienie się z nim.
 2. Organizatorem Rajdu Rowerowego jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwa Świdnicko-Jaworskiego”, która zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 3. Każdy uczestnik Rajdu Książęcego zobowiązuje się zabrać ze sobą na czas wyjazdu dokument potwierdzający tożsamość. Osoby niepełnoletnie podbitą legitymację bądź aktualny paszport.
 4. Lokalna Organizacja Turystyczna, zastrzega sobie prawo do nie zabrania uczestnika na rajd w momencie kiedy uczestnik będzie pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
 5. Lokalna Organizacja Turystyczna, nie odpowiada finansowo za zniszczone mienie uczestników, ani też za ewentualną kradzież sprzętów, gotówki itp..
 6. Osoby które nie ukończyły 18 lat, nie mogą brać samodzielnego udziału w rajdzie, dopuszczalny jest udział osoby poniżej 18 roku życia, jedyne w obecności rodzica bądź opiekuna prawnego.
 7. Każdy uczestnik wyjazdu ma zagwarantowany ciepły posiłek (kiełbasa przy ognisku po zakończenie wycieczki), wykwalifikowanego przewodnika rowerowego, kamizelkę odblaskową oraz ubezpieczenie NNW.
 8. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez przewodnika i opiekunów wycieczki.
 9. Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy, bez zgody kierownika wycieczki, bądź przewodnika. W momencie gdy uczestnik oddali się od grupy organizatorzy oraz osoby pomagające w organizacji rajdu nie odpowiadają za ewentualny wypadek uczestnika.
 10. Uczestnikom rajdu zabrania się spożywania alkoholu podczas wycieczki.
 11. Uczestnicy rajdu zobowiązują się do przestrzegania zasad ruchu drogowego podczas wycieczki. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy lub odwołania wycieczki ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.
 1. Każdy uczestnik powinien posiadać KASK ROWEROWY. Osoby, które nie będą posiadać kasku, biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku braku kasku.
 2. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie rajdu, należy natychmiast informować przewodnika rajdu.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10