Rajd Książęcy - Góry Izerskie, Świeradów Zdrój

Zapraszamy do udziału w ostatnim tegorocznym Rajdzie Książęcym - tym razem jedziemy w Góry Izerskie.

Wycieczkę rozpoczniemy górską wędrówką - ruszymy ze słynnego Zakrętu Śmierci, a za cel obieramy Wysoki Kamień. Po zdobyciu szczytu zejdziemy na Rozdroże Izerskie, skąd przejedziemy do Świeradowa-Zdroju. A tam w trakcie krótkiego zwiedzania każdy spragniony będzie mógł ugasić pragnienie w pijalni wód mineralnych. A na zakończenie wycieczki odwiedzimy prawdziwy "Czarci Młyn" gdzie poznamy diabelskie sekrety wypieku chleba ;)

Zapisy od soboty 03.09 w informacji turystycznej w świdnickim rynku, lub tel. 74 852 02 90, lub email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termin: Sobota, 24 września 2022

Koszt: 70 PLN / 65 PLN emeryci, renciści, młodzież do 18 roku życia

Zapewniamy: przejazd autokarem, ubezpieczenie grupowe, bilet wstępu do „Czarciego Młyna”, opiekę profesjonalnego przewodnika sudeckiego

Limit miejsc: 50 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń

Program*:

07:30 – Zbiórka i wyjazd z pl. Św. Małgorzaty w Świdnicy

09:30 – Przyjazd na Zakręt Śmierci

10:00-14:00 – górska wędrówka Zakręt Śmierci – Wysoki Kamień – Rozdroże Izerskie

14:00 – przejazd do Świeradowa-Zdroju

14:30-16:00 – Zwiedzanie oraz czas wolny

16:30 – zwiedzanie „Czarciego Młyna”

18:00 – wyjazd do Świdnicy, przyjazd około 20:00

*Program ma charakter poglądowy, poszczególne punkty mogą ulec zmianom.

WYCIECZKA MA CHARAKTER CZĘŚCIOWO GÓRSKI, DO PRZEJŚCIA BĘDZIE OKOŁO 9 KM PO GÓRACH IZERSKICH. PROSIMY O ZABRANIE ODPOWIEDNIEGO OBUWIA I ODZIEŻY WIERZCHNIEJ.

 

 

REGULAMIN RAJDÓW KSIĄŻĘCYCH

 1. Osoby zapisujące się na Rajd, akceptują postanowienia niniejszego regulaminu i potwierdzają zaznajomienie się z nim.
 2. Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w rajdzie, muszą wpłacić koszty wyjazdu w wyznaczonym terminie. Osoby rezygnujące z wyjazdu muszą zgłosić ten fakt nie później niż 5 dni kalendarzowych przed datą wycieczki. W przeciwnym razie organizator nie gwarantuje zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Uczestnicy rajdu zobowiązują się do posiadania maseczek ochronnych i stosowania się do obowiązujących na terenie kraju wytycznych sanitarnych.
 4. Uczestnik rajdu oświadcza, iż zgodnie z wiedzą własną nie jest osobą zarażoną chorobą zakaźną i nie jest objęty kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.
 5. Każdy uczestnik Rajdu Książęcego zobowiązuje się zabrać ze sobą na czas wyjazdu dowód osobisty lub paszport. Osoby niepełnoletnie podbitą legitymację bądź inny dokument tożsamości.
 6. Lokalna Organizacja Turystyczna, zastrzega sobie prawo do nie zabrania uczestnika na rajd w momencie kiedy uczestnik będzie pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
 7. W trakcie trwania Rajdu Książęcego zabrania się uczestnikom spożywania wszelakich napojów alkoholowych.
 8. Lokalna Organizacja Turystyczna, nie odpowiada finansowo za zniszczone mienie uczestników, ani też za ewentualną kradzież sprzętów, gotówki itp.
 9. Osoby które nie ukończyły 18 lat, nie mogą brać samodzielnego udziału w rajdzie, dopuszczalny jest udział osoby poniżej 18 roku życia, jedyne w obecności rodzica bądź opiekuna prawnego.
 10. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez organizatora i pilota wycieczki.
 11. Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy, bez zgody kierownika wycieczki, bądź przewodnika. W momencie gdy uczestnik oddali się od grupy organizatorzy oraz osoby pomagające w organizacji rajdu nie odpowiadają za ewentualny wypadek uczestnika.
  1. w czasie dojazdów do miejsc zwiedzanych,
  2. w trakcie przejść po szlakach turystycznych, nie należy oddalać się od grupy wycieczkowej,
  3. w czasie zwiedzania obiektów, należy przestrzegać wszelkich regulaminów danych obiektów,
  4. w czasie zwiedzania obiektów z przewodnikiem, należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich poleceń przewodnika.
 1. Wszyscy uczestnicy Rajdu Książęcego zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zasad       oraz przepisów bhp w czasie trwania rajdu:
 1. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie rajdu, należy natychmiast informować organizatora rajdu, bądź przewodnika.
 2. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych, należy natychmiast zawiadomić organizatora rajdu, bądź przewodnika.
 3. W przypadku złych warunków pogodowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności, organizator zastrzega sobie prawo do częściowej zmiany programu wycieczki w trakcie jej trwania.

 

 

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10