Konkurs fotograficzny 2022

Jak co roku Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko – Jaworskie” zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Walory turystyczne, historyczne i przyrodnicze Świdnicy oraz powiatu świdnickiego”. Tegoroczną edycję konkursu na najlepsze fotografie przedstawiające piękno ziemi świdnickiej rozpoczynamy już teraz aby dać uczestnikom szansę uchwycenia pięknych barw polskiej złotej jesieni. Na wykonane prace czekamy od środy 2 listopada, do środy 14 grudnia. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie uczniowie świdnickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wydrukowane prace o wymiarach A-4, w formacie poziomym, należy składać wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica, od wtorku do piątku, w godz.: 10:00 – 16:00, w soboty i niedziele w godz. 11:00 – 17:00 lub w Wieży Ratuszowej, od wtorku do niedzieli, w godzinach: 10:00 – 18:00.

Celem konkursu jest przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania młodzieży walorami turystyczno – krajoznawczymi oraz historycznymi powiatu świdnickiego, a także rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej naszej „małej Ojczyzny”.

W konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie zdjęcia wykonane w trakcie jego trwania tj. od momentu ogłoszenia konkursu w mediach i na stronach internetowych organizatorów do ostatniego dnia przeznaczonego na składanie prac.

Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie, która odbędzie się wewnątrz Wieży Ratuszowej w grudniu bieżącego roku.

Regulamin

Formularz Zgłoszeniowy

 

 KOMUNIKAT KONKURS FOTO

 

 

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10