V Rajd Książęcy - Zámek Nové Město Nad Metují, Březinka

To już półmetek naszych Rajdów Książęcych, przed nami ostatnie trzy wyjazdy.Jedziemy na wycieczkę krajoznawczą do naszych południowych sąsiadów. Zwiedzimy zamek w Novego Města Nad Metují gdzie zwiedzimy zamek, bunkru Březinka oraz Nachodu.

Poniżej szczegóły dotyczące wyjazdu:

RAJD KSIĄŻĘCY: ZÁMEK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, BŘEZINKA

Termin: Sobota, 29.07.2023 r.

Koszt: 145 ZŁ / 135 ZŁ PLN (seniorzy powyżej 63 roku życia, dzieci, młodzież)

Zapewniamy: przejazd autokarem, ubezpieczenie grupowe, opiekę profesjonalnego przewodnika sudeckiego, bilety wstępu do Zamku oraz bunkra przeciwlotniczego, zestawy do oprowadzania tour-guide.

Zapisy: Informacja Turystyczna, tel: 74 852 02 90,

Limit miejsc: 50 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń

Program*:

07:45 - Zbiórka i wyjazd z pl. Św. Małgorzaty w Świdnicy

10:00 – Rozpoczęcie zwiedzania Zamku Nove Mesto nad Metuji

13:00 – Zwiedzanie bunkru Březinka

Ok. 14:00 – przejazd do Nachodu, spacer

17:00 – Powrót do Świdnicy

*Program i godziny mają charakter poglądowy, poszczególne punkty mogą ulec zmianom.

WYMAGANY WAŻNY DOKUMENT TOŻSAMOŚĆI – DOWÓD OSOBITY LUB PASZPORT

W BUNKRZE BŘEZINKA PANUJE NISKA TEMPERATURA. PROSIMY O ZABRANIE CIEPŁEJ ODZIEŻY

 

plakatnove mesto

REGULAMIN RAJDÓW KSIĄŻĘCYCH

 1. Osoby zapisujące się na Rajd, akceptują postanowienia niniejszego regulaminu i potwierdzają zaznajomienie się z nim.
 2. Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w rajdzie, muszą wpłacić koszty wyjazdu w wyznaczonym terminie. Osoby rezygnujące z wyjazdu muszą zgłosić ten fakt nie później niż 5 dni kalendarzowych przed datą wycieczki. W przeciwnym razie organizator nie gwarantuje zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Uczestnik rajdu oświadcza, iż zgodnie z wiedzą własną nie jest osobą zarażoną chorobą zakaźną i nie jest objęty kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.
 4. Każdy uczestnik Rajdu Książęcego zobowiązuje się zabrać ze sobą na czas wyjazdu dowód osobisty lub paszport. Osoby niepełnoletnie podbitą legitymację bądź inny dokument tożsamości.
 5. Lokalna Organizacja Turystyczna, zastrzega sobie prawo do nie zabrania uczestnika na rajd w momencie kiedy uczestnik będzie pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
 6. W trakcie trwania Rajdu Książęcego zabrania się uczestnikom spożywania wszelakich napojów alkoholowych.
 7. Lokalna Organizacja Turystyczna, nie odpowiada finansowo za zniszczone mienie uczestników, ani też za ewentualną kradzież sprzętów, gotówki itp.
 8. Osoby które nie ukończyły 18 lat, nie mogą brać samodzielnego udziału w rajdzie, dopuszczalny jest udział osoby poniżej 18 roku życia, jedyne w obecności rodzica bądź opiekuna prawnego.
 9. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez organizatora i pilota wycieczki.
 10. Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy, bez zgody kierownika wycieczki, bądź przewodnika. W momencie gdy uczestnik oddali się od grupy organizatorzy oraz osoby pomagające w organizacji rajdu nie odpowiadają za ewentualny wypadek uczestnika.
  1. w czasie dojazdów do miejsc zwiedzanych,
  2. w trakcie przejść po szlakach turystycznych, nie należy oddalać się od grupy wycieczkowej,
  3. w czasie zwiedzania obiektów, należy przestrzegać wszelkich regulaminów danych obiektów,
  4. w czasie zwiedzania obiektów z przewodnikiem, należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich poleceń przewodnika.
 1. Wszyscy uczestnicy Rajdu Książęcego zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zasad       oraz przepisów bhp w czasie trwania rajdu:
 1. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie rajdu, należy natychmiast informować organizatora rajdu, bądź przewodnika.
 2. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych, należy natychmiast zawiadomić organizatora rajdu, bądź przewodnika.
 3. W przypadku złych warunków pogodowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności, organizator zastrzega sobie prawo do częściowej zmiany programu wycieczki w trakcie jej trwania.

 

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10