Rajd Książęcy - Góry Stołowe. Brak wolnych miejsc

Rozpocznij weekend majowy aktywnie z Księstwem Świdnicko-Jaworskim. Tym razem zabieramy Państwa na wędrówkę w Góry Stołowe. Pierwsza część trekingu odbędzie się z Lisiej Przełęczy przez szczyt Narożnik, nastepnie do niedawno udostepnionej do zwiedzania Skalnej Czaszki, następnie po pętli powrtót do Lisiej Przełęczy. Później zdobędziemy najwyższy szczyt Gór Stołowych - Szczeliniec Wielki. Na koniec czas wolny w Kudowie Zdrój.

RAJD KSIĄŻĘCY: GÓRY STOŁOWE – NAROŻNIK, SZCZELINIEC WIELKI

Termin: Sobota, 27 kwietnia 2024 r.

Koszt: 85 / 90 PLN (75 zł dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny)

Zapewniamy: przejazd autokarem, ubezpieczenie grupowe, opiekę profesjonalnego przewodnika sudeckiego, bilety wstępu do Parku Narodowego Gór Stołowych

Zapisy: Informacja Turystyczna, tel: 74 852 02 90,

Limit miejsc: Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Program*:

07:45 - Zbiórka i wyjazd z pl. Św. Małgorzaty w Świdnicy

10:00 – Przyjazd, rozpoczęcie wędrówki na Narożnik, Skalną Czaszkę

Ok.: 13:00- Szczeliniec Wielki – przejście trasą turystyczną

16:00 – czas wolny w Kudowie Zdroju

19:30 – Powrót do Świdnicy

*Program i godziny mają charakter poglądowy, poszczególne punkty mogą ulec zmianom.

DO PRZEJŚCIA BĘDZIE OK. 15 KILOMETRÓW W TERENIE GÓRSKIM, PROSIMY O ROZSĄDNE OSZACOWANIE SWOICH MOŻLIWOŚCI ORAZ ZABRANIE CIEPŁEJ ODZIEŻY I OBUWIA DOSTOSOWANEGO DO GÓRSKICH WĘDRÓWEK.

DLA POSIADACZY OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY – W PRZYPADKU NIE ZABRANIA WW. KARTY UCZESTNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAKUPIĆ BILET WSTĘPU DO PNGS WE WŁASNYM ZAKRESIE

 plakatstronastolowe

 

 

 

REGULAMIN RAJDÓW KSIĄŻĘCYCH

 1. Osoby zapisujące się na Rajd, akceptują postanowienia niniejszego regulaminu i potwierdzają zaznajomienie się z nim.
 2. Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w rajdzie, muszą wpłacić koszty wyjazdu w wyznaczonym terminie. Osoby rezygnujące z wyjazdu muszą zgłosić ten fakt nie później niż 5 dni kalendarzowych przed datą wycieczki. W przeciwnym razie organizator nie gwarantuje zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Uczestnik rajdu oświadcza, iż zgodnie z wiedzą własną nie jest osobą zarażoną chorobą zakaźną.
 4. Osoba zapisująca się na wycieczkę, jednorazowo może zarezerwować maksymalnie 4 miejsca.
 5. Każdy uczestnik Rajdu Książęcego zobowiązuje się zabrać ze sobą na czas wyjazdu: dowód zapłaty, dowód osobisty lub paszport. Osoby niepełnoletnie podbitą legitymację bądź inny dokument tożsamości.
 6. Lokalna Organizacja Turystyczna, zastrzega sobie prawo do nie zabrania uczestnika na rajd w momencie kiedy uczestnik będzie pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
 7. W trakcie trwania Rajdu Książęcego zabrania się uczestnikom spożywania wszelakich napojów alkoholowych.
 8. Lokalna Organizacja Turystyczna, nie odpowiada finansowo za zniszczone mienie uczestników, ani też za ewentualną kradzież sprzętów, gotówki itp.
 9. Osoby które nie ukończyły 18 lat, nie mogą brać samodzielnego udziału w rajdzie, dopuszczalny jest udział osoby poniżej 18 roku życia, jedyne w obecności rodzica bądź opiekuna prawnego.
 10. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez organizatora i pilota wycieczki.
 11. Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy, bez zgody kierownika wycieczki, bądź przewodnika. W momencie gdy uczestnik oddali się od grupy Organizatorzy oraz osoby pomagające w organizacji rajdu nie odpowiadają za ewentualny wypadek uczestnika.
  1. w czasie dojazdów do miejsc zwiedzanych,
  2. w trakcie przejść po szlakach turystycznych, nie należy oddalać się od grupy wycieczkowej,
  3. w czasie zwiedzania obiektów, należy przestrzegać wszelkich regulaminów danych obiektów,
  4. w czasie zwiedzania obiektów z przewodnikiem, należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich poleceń przewodnika.
 1. Wszyscy uczestnicy Rajdu Książęcego zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zasad       oraz przepisów bhp w czasie trwania rajdu:
 1. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie rajdu, należy natychmiast informować organizatora rajdu, bądź przewodnika.
 2. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych, należy natychmiast zawiadomić organizatora rajdu, bądź przewodnika.
 3. W przypadku złych warunków pogodowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności, organizator zastrzega sobie prawo do częściowej zmiany programu wycieczki w trakcie jej trwania.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10