Rajd Książęcy - Zamek Czocha i Lubomierz. Informacje o zapisach

 Wycieczkę rozpoczniemy od zwiedzania Zamku Czocha - przejdziemy przez komnaty i całe otoczenie. Następnie przejdziemy do Lubomierza - gdzie z miejscowym przewodnikiem przejdziemy filmową trasę Lubomierza, zobaczymy Kościół Św. Mateusza i Muzeum "Kargula i Pawlaka".

Szczegóły poniżej

RAJD KSIĄŻĘCY: ZAMEK CZOCHA I LUBOMIERZ

Termin: Sobota, 27 lipiec 2024 r.

Koszt: 160 PLN (dorośli) 150 PLN (emeryci powyżej 65 r. życia), 140 PLN (dzieci, młodzież szkolna, studenci)

Zapewniamy: przejazd autokarem, ubezpieczenie grupowe, opiekę profesjonalnego przewodnika sudeckiego, bilety wstępu do Zamku Czocha, zwiedzanie miasta Lubomierz z miejscowym przewodnikiem, bilet wstępu do Muzeum Kargula i Pawlaka

Zapisy:  6 lipca, Informacja Turystyczna, tel: 74 852 02 90,

Limit miejsc: Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Program*:

07:45 - Zbiórka i wyjazd z pl. Św. Małgorzaty w Świdnicy

Ok. 11:00 – Przyjazd do Zamku Czocha, rozpoczęcie zwiedzania

13:30 – Zwiedzanie Lubomierza z przewodnikiem

16:00 – Czas wolny

17:00 - Wyjazd z Lubomierza, powrót do Świdnicy

*Program i godziny mają charakter poglądowy, poszczególne punkty mogą ulec zmianom.

 

Czocha plakat

REGULAMIN RAJDÓW KSIĄŻĘCYCH

 1. Osoby zapisujące się na Rajd, akceptują postanowienia niniejszego regulaminu i potwierdzają zaznajomienie się z nim.
 2. Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w rajdzie, muszą wpłacić koszty wyjazdu w wyznaczonym terminie. Osoby rezygnujące z wyjazdu muszą zgłosić ten fakt nie później niż 5 dni kalendarzowych przed datą wycieczki. W przeciwnym razie organizator nie gwarantuje zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Uczestnik rajdu oświadcza, iż zgodnie z wiedzą własną nie jest osobą zarażoną chorobą zakaźną.
 4. Osoba zapisująca się na wycieczkę, jednorazowo może zarezerwować maksymalnie 4 miejsca.
 5. Każdy uczestnik Rajdu Książęcego zobowiązuje się zabrać ze sobą na czas wyjazdu: dowód zapłaty, dowód osobisty lub paszport. Osoby niepełnoletnie podbitą legitymację bądź inny dokument tożsamości.
 6. Lokalna Organizacja Turystyczna, zastrzega sobie prawo do nie zabrania uczestnika na rajd w momencie kiedy uczestnik będzie pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
 7. W trakcie trwania Rajdu Książęcego zabrania się uczestnikom spożywania wszelakich napojów alkoholowych.
 8. Lokalna Organizacja Turystyczna, nie odpowiada finansowo za zniszczone mienie uczestników, ani też za ewentualną kradzież sprzętów, gotówki itp.
 9. Osoby które nie ukończyły 18 lat, nie mogą brać samodzielnego udziału w rajdzie, dopuszczalny jest udział osoby poniżej 18 roku życia, jedyne w obecności rodzica bądź opiekuna prawnego.
 10. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez organizatora i pilota wycieczki.
 11. Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy, bez zgody kierownika wycieczki, bądź przewodnika. W momencie gdy uczestnik oddali się od grupy Organizatorzy oraz osoby pomagające w organizacji rajdu nie odpowiadają za ewentualny wypadek uczestnika.
  1. w czasie dojazdów do miejsc zwiedzanych,
  2. w trakcie przejść po szlakach turystycznych, nie należy oddalać się od grupy wycieczkowej,
  3. w czasie zwiedzania obiektów, należy przestrzegać wszelkich regulaminów danych obiektów,
  4. w czasie zwiedzania obiektów z przewodnikiem, należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich poleceń przewodnika.
 1. Wszyscy uczestnicy Rajdu Książęcego zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zasad       oraz przepisów bhp w czasie trwania rajdu:
 1. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie rajdu, należy natychmiast informować organizatora rajdu, bądź przewodnika.
 2. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych, należy natychmiast zawiadomić organizatora rajdu, bądź przewodnika.
 3. W przypadku złych warunków pogodowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności, organizator zastrzega sobie prawo do częściowej zmiany programu wycieczki w trakcie jej trwania.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10