Krzyż kamienny w Lutomi Dolnej

  • Drukuj
Cannot find zabytki_dawnego_prawa/lutomia folder inside //images/zabytki_dawnego_prawa/lutomia/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:IdeaWebServer/5.0.0 (like Apache)
Client OS:Unknown
PHP:5.6.40

 Krzyż kamienny w Lutomi Dolnej- znajduje się obok kapliczki stojącej na rozdrożu szosy do Mościsk i Pieszyc  (koło posesji nr 75).

 

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.