3 krzyże kamienne w Pastuchowie

  • Drukuj

3 krzyże kamienne w Pastuchowie - znajdują się koło cmentarza przykościelnego. Dwa z nich są wmurowane na lewo od głównego wejścia na cmentarz, trzeci- mocno pochylony-stoi obok bocznej furty cmentarnej. Wyryto na nim długi miecz o wymiarach 81 x 11 cm.