Krzyże kamienne w Strzegomiu

  • Drukuj

6 krzyży kamiennych wmurowanych w basteję zwaną Zamkiem Anioła w Jaworze-  krzyże są obecnie niedostępne. Z krzyżami związana jest legenda: po powieszeniu napastników husyckich mieszkańców zaczęły nękać po nocach ich potępione dusze. By przegnać zjawy wmurowano w miejscu ich powieszenia krzyże. Pod koniec XIX wieku basteja popadła w ruinę, jednak w latach dwudziestych XX wieku została odbudowana, a krzyże zostały wmurowane.

2 krzyże kamienne w Jaworze- górna część krzyża kamiennego ustawiona na cokoliku obok kruchty dawnego kościoła franciszkanów, w pobliżu Muzeum Miejskiego. Drugi ustawiony przy wejściu do Muzeum Miejskiego przy ul. Klasztornej.

Kapliczki kamienne w Jaworze- pierwsza z nich znajduje się po południowej stronie ulicy Starojaworskiej na terenie posesji nr 57. Druga, odkryta w 2008, stoi przed domem nr 118, po północnej stronie ulicy.