250 lat od Bitwy pod Burkatowem i Lutomią

bitwa pod burkatowemW sobotę 21 lipca 2012 r. mija 250 lat od Bitwy pod Burkatowem i Lutomią. Aby przybliżyć historię tego wydarzenia, organizatorzy zapraszają na wykład, wystawę znalezionych eksponatów oraz prezentacje grup rekonstrukcyjnych.

 

Organizator / Veranstalter / pořadatel:

 IR Alt Kreytzen, Gemeinde Burkersdorf

Organizator zapewnia / Veranstalter gebt / Pořadatel dává:

 miejsce na obozowisko, parking, słomę, drewno, proch.
 Lagerplatz, Parkplatz, Stroh, Brennholz, Pulver.
 misto taboru, parkoviste, sláma, dřevo, prach.


Program

Piątek / Freitag / pátek, 20.07.2012

 -> cały dzień / ganze Tag / cely den
 Przyjazd jednostek, budowa obozu, zakwaterowanie
 Eröffnung des Militärlager, Einquarierung
 Příchod jednotek, stavba tábora, ubytování

 -> 23.30
 Wyjazd oddziałów do Lutomii Małej
 Ausfahrt der Truppen nach Klein Leutmannsdorf
 Průvod jednotek ke Malé Lutomie

sobota / Samstag / sobota, 21.07.2012

 -> 00.00
 Wymarsz w kierunku Lutomii Górnej (4 km)
 Aufbruch der Truppen nach Ober Leutmannsdorf (4 km)
 Průvod jednotek ke Horní Lutomie (4 km)

 -> 04.00
 Atak i zdobycie szańców przez Prusaków
 Das Angriff und Erobern die Schanzen durch die Preußen
 Pruský útok a dobytí opevnění

 -> 04.30
 Odpoczynek, podziwianie widoków
 Die Erholung, Bewundern die Aussichten
 odpočinek, divání na vyhlidky

 -> 10.00
 Powrót do obozu koło Burkatowa (6 km), odpoczynek
 Abreise nach Lager bei Burkersdorf (6 km), die Erholung
 Průvod ke taboru u Burkersdorfu (6 km), odpočinek

 -> 16.00
 Polowa msza św. w intencji ofiar
 Feldmesse in der Intention der Opfer
 Polni mše v záměrech obětí

 -> 17.00
 Inscenizacja bitwy
 Vorstellung der Schlacht
 Bitevní ukázka

 -> 18.00
 powrót do obozu, posiłek, odpoczynek
 Abreise nach Lager, das Essen, die Erholung
 průvod ke taboru, odpočinek

 -> 18.00 - 3.00
 Festyn wiejski
 Dorffest
 Slavnosti Vesnice

niedziela / Sonntag / neděle, 22.07.2011

 -> 08.00
 Pobudka, śniadanie
 Wecken, Frühstück
 Pobidka, snidanĕ

 -> 09.00
 wymarsz do pomnika bitwy, między Burkatowem a Modliszowem
 Ausmarsch in das Denkmal der Schlacht, zwischen Burkersdorf und Hohgiersdorf
 průvod ke památniku bitvy, mezi Burkatovem a Modlišovem

 -> 12.00
 Powrót do obozu, zakończenie imprezy
 Abmarsch nach Feldlager, Ende der Veranstaltung
 Zpět do tábora, konec události

zgłoszone jednostki:
 IR Alt Kreytzen
 Churfürstlich Sächsisches 3. Kreisregiment
 Gräflich Schönburgische Schloßcompagnie


aktualizacja / Aktualisierung: 28.06.2012.

 podany program może ulec zmianom
 gegebenes Programm kann unter Vorbehalt
 daný program může podléhat změnám

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10