Zrealizowane projekty

Zrealizowane projekty

na terenie Księstwa Świdnicko-Jaworskiego

 1

 

 

 2

Tytuł: „Rynek bez granic".

Projekt polegał na organizacji cyklicznych imprez kulturalnych odbywających się w Świdnicy i zaprzyjaźnionym Trutnowie. Działania projektowe prowadzone były w roku 2009. Ważnym elementem projektu był zakup 48 sztuk strojów, w tym 24 komplety strojów damskich i męskich krakowskich i 24 komplety damskich i męskich ułańskich. Stroje te przeznaczone zostały dla młodzieżowych amatorskich zespołów tanecznych "KRĄG" i "JUBILAT" działających przy Świdnickim Ośrodku Kultury. Imprezy zrealizowane w Trutnowie, w których uczestniczyli Świdniczanie to: Trutnovskie Muzyczne Lato, Dni Dziedzictwa Europejskiego i Małe Dni Adwentowe. Imprezy w Świdnicy, w których brali udział czescy partnerzy to: Dni Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dni Gór, Jarmark Bożonarodzeniowy pn. „Świdnicka Kolęda".

 

 

3

Tytuł: „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza"

Projekt realizowany był przez 6 miast pogranicza czesko-polskiego: Bardo, Świdnica, Kłodzko, Kędzierzyn-Koźle, Czeska Skalica, Przerów. Celem projektu było podjęcie przez wszystkich partnerów identycznych działań promocyjnych wykorzystujących opracowany system identyfikacji wizualnej. Działania promocyjne projektu „Citywalk" miały zachęcać do odwiedzenia miast. Wszystkie uczestniczące w projekcie gminy prezentują swoje trasy na jednym wspólnym portalu internetowym, w ramach którego funkcjonują podstrony o każdym z miast i każdej trasie. Na trasach znajdują się tablice zawierające opis historii i szczegółowe dane prezentowanych zabytków. Trasy miejskie zostały tak wytyczone, aby turyści mogli w sposób interesujący zapoznać się z historią miasta i regionu - dziedzictwem kulturowym tej części Europy. Ponadto partnerzy projektu uczestniczyli w ważniejszych targach turystycznych w Czechach, Polsce i w Niemczech.

 

 

4

 

Tytuł: „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza".

Projekt realizowany był przez 9 partnerów: Kłodzko, Gmina Stoszowice, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Miasto Jaromierz, Kraliki, Zlate Hory i Komitet Utrzymywania Pamięci o Wojnie Roku 1866 z Hradca Kralowe. Obejmował działania mające na celu utworzenie wspólnego transgranicznego produktu pn.: rekonstrukcje historyczne. Każdy z partnerów organizował u siebie inscenizację bitew historycznych. Stowarzyszenia i grupy historyczne każdego z partnerów zostały doposażone w umundurowanie i uzbrojenie. U każdego z partnerów zorganizowane zostały żywe lekcje historii w szkołach, przedstawiające historię walk toczących się na obszarze pogranicza polsko-czeskiego oraz historię fortyfikacji. Lekcje były prowadzone przez członków grup rekonstrukcji historycznych ubranych w mundury żołnierskie z epoki i wyposażonych w repliki historycznego uzbrojenia. Spora uwaga w projekcie poświęcona została promowaniu i podtrzymywaniu historii i tradycji obszarów przygranicznych. Wspólnie wyprodukowano film edukacyjno-promocyjny dotyczący rekonstrukcji historycznych, opracowano materiały informacyjne, przeprowadzono promocję w mediach.

 

 

5

Tytuł: „Tacy sami – Świdnica i Trutnov".

Projekt wspierał przedsięwzięcia krzepiące tożsamość i tradycje dwóch wspólnot partnerskich z Polski i z Czech. W ramach projektu organizowane były komplementarne imprezy kulturalne w Świdnicy i Trutnowie w latach 2010-2011. Głównym celem projektu było rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie zachowania i popularyzowania rzemiosła, zaprezentowanie bogactwa rękodzieła oraz amatorskiej twórczości artystycznej. Imprezy realizowane w Trutnowie, w których udział wzięli Świdniczanie to: Jarmark Trutnowski, Trutnowskie Dni Gór i Fotomaraton. Natomiast w Świdnicy Czesi brali udział w następujących wydarzeniach: Dni Gór, Fotomaraton, Festiwal Teatru Otwartego, Jarmark Bożonarodzeniowy pn." Świdnicka Kolęda".

 

 

6

Tytuł: „Dotknij historii – rocznice, flesze, numizmaty".

Projekt wspiera działania na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej Polski i Czech. W ramach projektu zorganizowano imprezy edukacyjno-kulturalne krzepiące tożsamość i tradycje mieszkańców pogranicza. Świdnica w latach 2011 i 2012 obchodzi trzy ważne 250-lecia: zdobycie Twierdzy Świdnickiej przez Austriaków (1761), powstanie Fleszy Nowomłyńskiej (1761), zdobycie Twierdzy Świdnickiej przez Prusaków (1762). Wydarzenia te miały duże znaczenie dla rozwoju miasta. Imprezy kulturalne i edukacyjne prowadzone są przez członków stowarzyszeń historycznych, prezentujących mundury oraz repliki broni z epoki. Mieszkańcom przypomniana została historia pogranicza polsko-czeskiego oraz znaczenie obiektów architektury obronnej. Dla upamiętnienia zaistniałych wydarzeń wybita została moneta okolicznościowa. Ważnym elementem projektu jest pielęgnowanie tożsamości lokalnej i rozwijanie w społeczeństwie potrzeby dbałości o zabytki. Organizowane są akcje sprzątania miejsc historycznych oraz powstanie mini replika Fleszy Nowomłyńskiej z okresu jej świetności.

 

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10