Projekt pn. "Skarbnica wrażeń - opowieści o tajemnicach i wspólnej historii"


logotyp unia

 

 

 

 

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "KSIĘSTWO ŚWIDNICKO-JAWORSKIE" REALIZUJE PROJEKT PN.

"SKARBNICA WRAŻEŃ - OPOWIEŚCI O TAJEMNICACH I WSPÓLNEJ HISTORII"

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska - Polska

 

Nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/0001879, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, w osi priorytetowej 2; w ramach priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój.

 

Partner Wiodący: Českomoravské pomezí

Partner: Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna "Księstwo Świdnicko-Jaworskie"

Budżet projektu: 440 736,64 EUR, w tym:
Partner Wiodący: 240 320,80 EUR
Partner: 200 415,84 EUR

Dotacja stanowi 85% budżetu projektu.

Termin realizacji projektu: 01.06.2019 - 31.10.2021

 

Cele projektu:

- Wzrost liczby turystów oraz wydłużenie ich pobytu, co będzie skutkowało wzrostem wykorzystania obiektów zbiorowego zakwaterowania, lepszym wykorzystaniem potencjału turystycznego i rozwojem sektora usług.

- Lepsze wykorzystanie potencjału zabytków UNESCO i innych wyjątkowych atrakcji turystycznych po obu stronach granicy poprzez wspólny produkt oparty na bogatej wspólnej historii regionów partnerskich. Wykorzystana zostanie atrakcyjna tematyka legend, opowieści i prawdziwych historycznych wydarzeń i losów znanych postaci. Będą prezentowane unikatowe doznania związane ze zwiedzaniem poszcz. atrakcji a także ważne wydarzenia i imprezy odbywające się poza głównym sezonem turystycznym, co przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego także w miesiącach roku, które były mniej wykorzystane.

- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej elementów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przy pomocy wspólnie realizowanej kampanii marketingowej skupiającej się na nowoczesnych formach promocji wykorzystujących urządzenia mobilne, portale społecznościowe i platformy online, rzeczywistość rozszerzoną i współpracę z influencerami oraz elementy tzw. marketingu wiralnego i partyzanckiego.

- Rozwój współpracy, stworzenie nowych i wzmocnienie istniejących powiązań regionalnych i transgranicznych pomiędzy podmiotami działającymi w branży turystycznej, organizatorami wydarzeń oraz samorządami, które zapewnią kontynuację działań i długofalową trwałość także po zakończeniu projektu.

logotyp unia

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10