Gebhard Leberecht von Blücher (1742-1819) – jeden z najważniejszych pruskich dowódców okresu wojen napoleońskich. Pomimo podeszłego wieku brał czynny udział w walkach. W historii zasłynął jako jeden z pogromców Napoleona pod Waterloo. Dnia 16 VIII 1813 r. przybył do Strzegomia. Z Jawora wyruszył na bitwę nad Kaczawą, zwaną również bitwą pod Legnicą, która miała miejsce 26 VIII 1813 r. Walka toczyła się pomiędzy armią francuską dowodzoną przez marszałka Macdonalda a armią prusko - rosyjską dowodzoną przez feldmarszałka Blüchera. Zwycięstwo nad Kaczawą przyniosło Blücherowi tytuł Księcia Wahlstatt (Wahlstatt to niemiecka nazwa miejscowości Legnickie Pole). W 1818 r. nocował w Świdnicy w hotelu Pod Złotą Koroną (Rynek 7).

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10