Wojciech Cybulski (1808-1867) – polski językoznawca, profesor slawistyki uniwersytetów w Berlinie i we Wrocławiu. Studia filologiczne odbył w Berlinie w latach 1828-1836. W 1829 r. spotkał Adama Mickiewicza, który wywarł na niego duży wpływ i przyczynił się do zainteresowania literaturą słowiańską. Za nielegalne przekroczenie granicy i udział w powstaniu listopadowym został skazany na karę więzienia, którą odbył w twierdzy w Świdnicy, gdzie był przetrzymywany przez trzy miesiące od jesieni 1835 r.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10