Hans Frank (1900-1946) – prawnik, funkcjonariusz nazistowski, od 1939 r. generalny gubernator okupowanych ziem polskich, zbrodniarz wojenny. Jako adwokat z Monachium bronił świdnickich nazistów oskarżonych o rozbicie w bijatyce zebrania partii socjaldemokratycznej. Proces trwał od 2 do 23 XII 1929 r. Rozprawa apelacyjna odbyła się od 10 VI do 5 VII 1930 r. Na obu procesach w charakterze świadka zeznawał Adolf Hitler. Tylko jednego z oskarżonych uwolniono, a pozostałych skazano na kary pozbawienia wolności w wymiarze od 3 dni do 5 miesięcy. Podczas trwania procesu Frank zatrzymał się w świdnickim hotelu Pod Złotą Koroną (Rynek 7).

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10