Fryderyk II Wielki (1712-1786) – od 1740 r. król Prus, w czasie wojen śląskich (1740-1763) wielokrotnie przebywał na terenie księstwa świdnicko-jaworskiego, a od 11 VI 1742 r. (pokój wrocławski) już jako oficjalny władca tych ziem. Kilka razy zatrzymał się w Świdnicy. Po raz pierwszy przybył do miasta 26 I 1741 r., powtórny pobyt 23-25 II 1741 r. Król kwaterował w kamienicy Hochbergów (Rynek 25). Dnia 29 IX 1742 r. odnotowano trzeci pobyt władcy w Świdnicy. Władze miasta urządziły na jego cześć wielką fetę połączoną z iluminacją miasta.
20 VIII 1761 r. armia pruska pod dowództwem króla Fryderyka II przybyła pod wieś Bolesławice w pobliżu Świdnicy i założyła umocniony obóz. W 1843 r. osadzie położonej na ziemiach, gdzie stacjonował Fryderyk II ze swoją armią nadano nazwę Königszelt, co oznacza ‘namiot królewski’, dziś jest to Jaworzyna Śląska.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10