Adolf Hitler (1889-1945) – kanclerz Niemiec od 1933 r., führer i kanclerz Rzeszy od 1934 r., przywódca NSDAP, ideolog niemieckiej odmiany faszyzmu, odpowiedzialny za zbrodnie przeciw ludzkości. Dnia 13 XII 1929 r. przyjechał z Berlina do Świdnicy i zeznawał jako świadek w sądzie w związku z rozbiciem przez nazistów zebrania członków partii SPD w restauracji Volksgarten (przy ul. Jagiellońskiej). Przed sądem mówił o politycznych celach swojej partii, o dążeniu do władzy za pomocą legalnego zwycięstwa w wyborach. Twierdził, że nie założył organizacji antypaństwowej, a terror stosowały partie marksistowskie. Państwo obwiniał o to, że nie chroniło praw przysługujących obywatelom. Tym to sposobem Hitler usiłował usprawiedliwić istnienie własnej organizacji obronnej, jaką były oddziały szturmowe (SA). Na krótko zatrzymał się w świdnickim hotelu Pod Lwem przy ul. Zamkowej. Towarzyszył mu wówczas najwyższy przywódca SA von Pfeffer. 12 VI 1930 r. Hitler i von Pfeffer ponownie zjawili się w Świdnicy. Tym razem Hitler przybył w nocy samochodem z Legnicy i zatrzymał się w Rynku, w hotelu Pod Złotą Koroną. Znów zeznał przed sądem, że walczy o dojście do władzy przy pomocy środków zgodnych z prawem i zabrania SA posiadania broni palnej. Po złożeniu zeznań przywódca nazistów udał się do hotelu Cesarski Dwór (ówczesny teren wsi Słotwina, gdzie dziś u wylotu ul. Sikorskiego rozpoczyna się Osiedle Młodych) na zebranie ze swoimi zwolennikami. Po południu udał się w drogę powrotną. Podczas wyborów 6 XI 1932 r. w Świdnicy blisko 35% głosów oddano na partię nazistowską. Po dojściu Hitlera do władzy już w lecie 1933 r. świdnicki magistrat nadał Hitlerowi honorowe obywatelstwo, a plac Wilhelma (obecnie pl. Grunwaldzki) przemianowano na plac Adolfa Hitlera za co kanclerz podziękował pismem z 20 VIII 1933 r.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10