Johann Ronge (1813-1887) – ekskomunikowany wikariusz z Grodkowa i założyciel w 1844 r. Kościoła Niemiecko-Katolickiego. W kwietniu 1845 r. przybył do Świdnicy, gdzie powstała parafia niemieckiego kościoła, która w 1847 r. liczyła ok. 800 wyznawców, jednak w 1853 r. ich liczba zmalała do 157 osób. Wierni gromadzili się w kaplicy kościoła pw. Św. Krzyża, a przy ul. Armii Krajowej znajdował się ich cmentarz. Wyznawcami kościoła niemieckiego, uznanego za sektę, byli dysydenci z Kościoła rzymskokatolickiego, którzy uważali się za organizację demokratyczną, głosili zniesienie celibatu księży, a jedyną podstawą wiary była Biblia ,,interpretowana” przez każdego dla siebie.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10