Edyta Stein (1891-1942) – święta siostra Teresa Benedykta od Krzyża, patronka Europy, karmelitanka niemiecka narodowości żydowskiej. Studiowała filozofię, zdobyła stopień naukowy doktora i pracowała naukowo jako asystentka znakomitego filozofa niemieckiego Edmunda Husserla. Wbrew woli rodziny w 1922 r. przyjęła chrzest w Kościele katolickim i w 1933 r. wstąpiła do zakonu w Kolonii. Zginęła w komorze gazowej w Oświęcimiu. Została beatyfikowana w 1987 r., a kanonizowana w 1998 r. Dnia 16 I 1919 r. wygłosiła wykład w Świdnicy w Sali Herberge zur Heimat, obecnie budynek przy ul. S. Żeromskiego 14.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10