Maciej Bogusz Stęczyński (1814-1890) – poeta, podróżnik i rysownik. Podróżował m. in. po Tatrach, Podtatrzu, Pieninach, Bukowinie, Beskidach, Śląsku, Orawie, Serbii, Siedmiogrodzie i Dalmacji. Wszystkie te regiony opisał i narysował. Jego utwory poetyckie i dzieła ikonograficzne zawierające wspomnienia z przebytych podróży są źródłem wielu informacji geograficznych i folklorystycznych. W trakcie swojej podróży po Śląsku odwiedził Świdnicę, którą opisał w poemacie Śląsk-podróż malownicza w 21 pieśniach z 1851 r. Jego imieniem nazwana jest jedna z ulic w Świdnicy.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10