logotyp unia

O Projekcie

Polsko-czeski projekt : Skarbnica Wrażeń - opowieści o tajemnicach i wspólnej historii.
Celem projektu jest stworzenie transgranicznego produktu, który będzie oparty na bogatej wspólnej historii łączącej regiony partnerskie oraz atrakcyjnej tematyce legend, opowieści, jak i prawdziwych wydarzeń historycznych i losów znanych postaci Pogranicza Czesko-Morawskiego i Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Późniejsza ukierunkowana kampania marketingowa będzie prezentowała produkt z naciskiem na wybrane grupy potencjalnych turystów i informowała o bogatej ofercie regionów partnerskich jako atrakcyjnych regionów turystycznych.
Już niedługo: konkursy, filmy, zdjęcia, informacje o tworzonym produkcie turystycznym i wiele, wiele innych atrakcji. Na początek garść zdjęć z polskich miejscowości objętych działaniem naszego projektu.

"SKARBNICA WRAŻEŃ - OPOWIEŚCI O TAJEMNICACH I WSPÓLNEJ HISTORII"

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska - Polska

Nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/0001879, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, w osi priorytetowej 2; w ramach priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój.

logotyp unia

 


 

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10