Krzyż kamienny i kapliczka w Pasiecznej

Krzyż kamienny w Pasiecznej- znajduje się po prawej stronie drogi z Nowego Jaworowa, na skraju wsi.

Kapliczka kamienna w Pasiecznej- znajduje się przy ścianie budynku nr 51.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10