Krzyż kamienny w Pszennie

Krzyż kamienny w Pszennie- krzyż jest wmurowany obok zewnętrznych schodów prowadzących z boiska do budynku szkoły. Ponadto 8 krzyży uznano  za zaginione, jednak podczas badań archeologicznych (przy murze kościelnym)odkryto siedem z nich. W przyszłości zabytki te zostaną wyeksponowane w taki sposób, aby mogły być dostępne szerszemu gronu zainteresowanych.

 

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10